Follow us:

Email: christina@kompetenslots.se

Kompetenslots Dalarna

- kunskap om och för små företag i Dalarna

KONTAKTA OSS

 

Enklaste sättet att få kontakt är att e-posta ett meddelande.

 

christina@kompetenslots.se

Mobil +46 70 695 4756

Kompetenslots Dalarna AB

Tegelvägen 18 B

SE 79135 Falun

 

 

Christina Haggren

Vill vara med och skapa ett bättre samhälle!

 

25 års arbete med praktiska företagsledningsfrågor

15 år som soloföretagare med affärsutveckling med it-stöd som expertis

10 år som medarbetare på Högskolan Dalarna med uppdrag att verka för att högskolans resurser kommer till nytta i näringslivets utveckling i Dalarna

7 år som styrelseledamot i Unilink - högskolornas och univeritetens samverkansforum

15 år som ledamot i kommunstyrelsen i Falun

Kompetenslots Dalarna AB Tel +46 70 695 4756

Tegelvägen 18 B 1002

79135 Falun christina@kompetenslots.se

Copyright @ All Rights Reserved