Follow us:

Email: christina@kompetenslots.se

Kompetenslots Dalarna

- kunskap om och för små företag i Dalarna

Med hjälp av ny teknik blir det enklare att göra goda affärer. Ökad kreativitet och bätttre marknadsinformation ger större möjligheter att göra väl underbyggda, medvetna val inför utveckling och förbättring av varor och tjänster som medborgarna behöver. Effektivare arbetsrutiner och bättre styrning ger högre kvalitet och bättre kundservice med nöjdare kunder som resultat.

 

Små företag har lättare att anpassa sig till en föränderlig omvärld.

 

Kompetenslots är din länk till småföretagskompetens i Dalarna.

Kompetenslots Dalarna AB Tel +46 70 695 4756

Tegelvägen 18 B 1002

79135 Falun christina@kompetenslots.se

ABOUT O’STYLE

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

HOME DECOR

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

OFFICE DECOR

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

Copyright @ All Rights Reserved